Välkommen till Västervåla!

Vad vill du se?

Västervåla Hembygdsförening!

Västervåla Hembygdsförening är medlem i Sveriges Hembygdsförbund och presenteras  i deras webportal. Länken här ovan pekar dit.

Västervåla sockens historia!

Projektet Wålabor Förr drivs nu av Hans Philip i egen regi, men i samarbete med Hembygdsföreningen. Länken går till hans sida.