Västervåla socken förr i tiden

Gratis att ta del av - men lämna gärna ett bidrag till
Cancerfonden eller Hjärnfonden - Se nedan!

Förord

Västervåla socken är fantastisk! Den är inte alltför stor, den har en lång historia och som helhet är den inte mycket omskriven. I det avseendet finns det ju några undantag i form av Engelsbergs Bruk och Oljeön, kanske också Strömsholms kanal och Skulpturparken.

Mitt intryck är att de boende i området vet ganska mycket om senare delen av socknens historia och ganska lite om äldre tider. Här finns därför ett försök att undersöka och sprida mer kunskap just om det: "Väster Wåla socken förr i tiden"

Med dessa förutsättningar, så ligger det naturligtvis nära till att skriva en bok. Mina planer för en sådan var helt konkreta, men jag tänkte mig inte bli rik själv, utan jag ville att eventuellt överskott skulle delas mellan Cancerfonden och Hjärnfonden. Jag skall strax förklara varför. Men det överskottet måste ju räknas efter tryckkostnader, moms, frakt, inkomstskatt mm.

Båda fonderna ger möjligheten att skapa avgränsade insamlingar för separata, lokala projekt. Den möjligheten utnyttjade jag. Dock så är min insamling till Hjärnfonden nu stängd, och jag tackar er som har bidragit! Men självfallet går det fortfarande bra att ge bidrag till den centrala insamlingen, se länk nere till vänster!

Kommen så långt, så insåg jag att det fanns goda skäl att inte göra en traditionell bok utan hellre en webb-bok! Mer om det i nästa kapitel.

Min kalkyl sade att ett rimligt säljpris för en bok kunde ha varit 350 kr och att det i bästa fall kunde ge ett överskott på ca 100 kr per bok. Nu menar jag att webb-boken ger bättre information på ett mer lättillgängligt sätt, således ett större värde för dig som läsare. Tänk om du då ville lämna ett bidrag till någon av de insamlingar som jag har initierat hos de båda fonderna. Beloppet kan du ju välja själv, men det tänkta bokpriset kanske kan vara ett förslag?

Om du nappar på idén, så kan både du och jag känna att vi har gjort något gott. Kan det kallas en historisk välgärning?

Stödet till forskningen

Läsaren har nog egna erfarenheter som drivkraft för att medverka i dessa insamlingar. Men jag kan berätta om några av mina, det som driver mig.

Vad jag vill säga med dessa punkter är att forskningen har givit så mycket, men att det finns ännu mer kvar att göra. Det är därför som jag fastnade för denna strategi för mitt "bokprojekt"!

I Västervåla stöder vi Cancerfonden och Hjärnfonden, eller hur!


Fortsätt till nästa kapitel